Wejście do UE zobowiązuje – unowocześniliśmy się i wypięknieliśmy